• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทุกท่าน คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2018)
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนา
ขอเชิญฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน TAB-CoE Forum ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร คว้า 2 รางวัล
ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ


ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ   ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562   เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ Even Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา   

 🎉🎉🎉รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานเรื่อง “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ, นางสาวเปรมกมล ต้นครองจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ, รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, พันตำรวจเอก วาที อัศวุตมางกุร, พันตำรวจตรีหญิง สุกัญญา เพชรเพ็ง, พันตำรงจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์

  

🎉🎉🎉รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง” (A Contactless Caliper) โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, นายกนธี บุญมีประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์, ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

 

   

 

🎉🎉🎉รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน” (Electroching Device for Restoring Serial Nambers) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, พันตำรวจเอก สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา, พันตำรวจเอก อนุวัตร บัวสรวง, พันตำรวจเอกหญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ

  

 

🎉🎉🎉รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานเรื่อง “สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตสำหรับสกัดสารอินทรีย์” (A Stir Foam-Natural Rubber Foam Composite for Organic Compounds Extraction) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม

    

รวมภาพบรรยากาศในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

  

  

  

 

หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com  ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์