• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทุกท่าน คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2018)
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนา
ขอเชิญฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน TAB-CoE Forum ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร คว้า 2 รางวัล
ข่าวสาร

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD


 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD โดยทางรายการได้สนใจงานวิจัยชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมลงพื้นที่ถ่ายทำ ณ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำหรับชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit) เป็นนวัตกรรม ด้านการเกษตรที่ใช้ได้ง่าย สะดวก รู้ผลรวดเร็วและใช้สารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทีมผู้วิจัยได้ลงสำรวจพื้นที่จริงจะเห็นว่าในการลงพื้นที่ภาคสนามของเราชาวนาสามารถทราบภาวะขาดธาตุสังกะสีในดิน ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก รู้ผลรวดเร็วด้วยตัวเอง เมื่อทราบผล ชาวนาสามารถแก้ไข ด้วยการเพิ่มธาตุสังกะสีได้ทันท่วงที ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยไดัรับรางวัลในเวทีนานาชาติและในประเทศจำนวนมาก โดยถ้ามีการออกอากาศทางประชาสัมพันธ์จะมาเเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับ/ค่ะ


  

  

  

  

 

*** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์)