• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทุกท่าน คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2018)
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนา
ขอเชิญฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน TAB-CoE Forum ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร คว้า 2 รางวัล
ข่าวสาร

ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ***กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ***


 เมื่อ วันที่ 5-6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร และคณะ สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “  อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี 2560 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง”  โดยคณะได้เดินทางไปยัง สถานที่ต่างๆ     1.  กองพิสูจน์หลักฐานกลาง อาคาร ๑๔-๑๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ   2.  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 (ศพฐ 1 )ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   3. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 (ศพฐ 2) ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   

  

     

     

ศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร   ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เมื่อ วันที่ 11-13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร และคณะ สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “  อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี 2560 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง”  โดยคณะได้เดินทางไปยัง สถานที่ต่างๆ     1. (ศพฐ 3  ศูนย์พิสูจน์หลักฐานตำรวจ 102 ถนนสุรนาราย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา     2.   (ศพฐ 4 )ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 เลขที่ 323 หมู่ 16  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     3.  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (ศาลากลาง)ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อบรรยาย และสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการนำอุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน ให้กับบุคลากรได้นำไปใช้ได้จริงในการทำงานเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน ในกองพิสูจน์หลักฐาน ต่างๆ 

   

  

  

  

  

 

  *** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์)