• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทุกท่าน คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2018)
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนา
ขอเชิญฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน TAB-CoE Forum ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร คว้า 2 รางวัล
ข่าวสาร

สถานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครู ในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561


 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถานวิจัยฯ  คณะวิทยาศาสตร์    ม.อ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครู   ในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561   โดยมีตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรี มอบพวงมาลัยให้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผู้อำนวยสถานวิจัยฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน  ณ ห้องพักอาจารย์  พร้อมให้โอวาทเหล่าลูกศิษย์  ตั้งใจเรียน สุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต     พร้อมร่วมถ่ายภาพกับลูกศิษย์ คณาจารย์ บุคลากร สถานวิจัยฯ โดยมีนักศึกษานักศึกษาปริญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม ด้วยความอบอุ่น

  

  

  

 

 *** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์)