• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปี งบประมาณ 2562
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร คว้า 2 รางวัล
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดี บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) ลงข่าวงานวิจัยช่วยชาวนาเพิ่มปริมาณข้าวโดยการใช้สังกะสี (Zinc) งานวิจัยจาก ดร.วรากร ลิ่มบุตร
ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ***กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ***
ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
สถานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครู ในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า 3 รางวัล ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561
ข่าวสาร

สถานวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครู ในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561


 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถานวิจัยฯ  คณะวิทยาศาสตร์    ม.อ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครู   ในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561   โดยมีตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรี มอบพวงมาลัยให้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผู้อำนวยสถานวิจัยฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน  ณ ห้องพักอาจารย์  พร้อมให้โอวาทเหล่าลูกศิษย์  ตั้งใจเรียน สุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต     พร้อมร่วมถ่ายภาพกับลูกศิษย์ คณาจารย์ บุคลากร สถานวิจัยฯ โดยมีนักศึกษานักศึกษาปริญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม ด้วยความอบอุ่น

  

  

  

 

 *** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์)