• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทุกท่าน คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2018)
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนา
ขอเชิญฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน TAB-CoE Forum ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร คว้า 2 รางวัล
ข่าวสาร

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า 3 รางวัล ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561


 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า 3 รางวัล  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

 ระหว่างวันที่  17- 18  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561  ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ   นางสาวปิยลักษณ์  หนูฤกษ์    นักศึกษาปริญญาเอก  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561    ชื่อผลงาน ตัวดูดซับของแข็งอนุภาคแม่เหล็กคอมโพสิทอัลจิเนตเคลือบโพลีไพโรลสำหรับสกัด และตรวจวิเคราะห์สารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ   ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด  เป็นที่ปรึกษา 

 

  

 

 

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสมี สอและ   นักศึกษาปริญญาโท  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ชื่อผลงาน อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริกและโดพามีน แบบพร้อมกัน   ซึ่งมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร   รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา และ รองศาสตราจารย์ปณต  ถาวรังกูร  เป็นที่ปรึกษา 

 

 

 

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  ขอแสดงความยินดีกับ   นางสาวณัฐนรี รัตนคันทรง นักศึกษาปริญญาโท  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  3  ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561    ชื่อผลงาน : ตัวดูดซับคอมโพสิทโมโนลิทสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษในชาและกาแฟ       A monolith composite sorbent for the extraction and determination of toxic compound in tea and coffee    ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  บุญเกิด  เป็นที่ปรึกษา 

    

  

  

  

  

    

*** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์)